Nieuws uit de Raad036
- #raad036

Oppositiepartij #ChristenUnie in #Almere doet de komende weken ook mee aan de gesprekken die worden gevoerd over hoe de bestuurlijke crisis in de stad opgelost kan worden. Dat blijkt uit een brief van formateur Peter den Oudsten. De ChristenUnie stapte eind januari uit de coalitie omdat oud-wethouder Roelie Bosch (CU) geen vertrouwen kreeg voor haar jeugdzorgbeleid.- Bron: https://omroepflevoland.nl/nieuws/#nieuws #Flevoland #raad036 (lees meer)

- #raad036

De vertrokken VVD-wethouder Julius Lindenbergh haalt hard uit naar vroegere stadsbestuurders die hij verantwoordelijk houdt voor de rampzalige financiële situatie van #Almere. In het tv-programma Over Flevoland Gesproken noemt Lindenbergh de rekening van de #Floriade en de ontbrekende riolering in Oosterwold "hele nare erfenissen." Beide projecten hebben de stad opgezadeld met tegenvallers van vele tientallen miljoenen euro's.- https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/375705/vernietigende-kritiek-vertrokken-vvd-wethouder-op-prestigeprojecten-van-voorgangers#nieuws #Flevoland #raad036 (lees meer)

- #raad036

Betrek de gehele gemeenteraad bij de zoektocht naar de nodige bezuinigingen om ingrijpen van de provincie te voorkomen. Dat was de oproep van verschillende Almeerse partijen tijdens een debat donderdagavond over de zorgelijke financiële situatie van de stad. Volgens wethouder Kees Ahles kijkt elke wethouder nu, samen met de verschillende afdelingen in het stadhuis, waar de gemeente op kan bezuinigen.- https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/375538/debat-over-financiele-crisis-almere-bezuinigingen-gaan-pijn-doen#nieuws #Flevoland #Almere #raad036 (lees meer)

- #raad036

De financiële situatie van de gemeente #Almere is verder verslechterd. Drie maanden geleden meldde Almere een structureel tekort te hebben van 10 miljoen euro, maar dat is nu 15 miljoen euro geworden. Dat blijkt uit een brief van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Om een einde te maken aan die oplopende tekorten, zijn forse bezuinigingen onvermijdelijk.- https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/373405/financiele-situatie-almere-verder-verslechterd-bezuinigingen-onvermijdelijk#nieuws #Flevoland #raad036 (lees meer)

- #raad036

De grootste collegepartij in #Almere, de VVD, stapt uit de coalitie. Dat heeft fractievoorzitter Lesley van Hilten donderdagavond bekendgemaakt tijdens de raadsvergadering. Er is een onoverbrugbaar meningsverschil met de andere coalitiepartijen. De #VVD wil het collegeakkoord uit 2022 openbreken om nieuwe afspraken te maken over de financiën van de stad. Daarbij mogen de lasten voor Almeerders van de partij niet worden verzwaard.- https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/370887/politieke-crisis-compleet-in-almere-vvd-stapt-ook-uit-coalitie#nieuws #Flevoland #raad036 (lees meer)

- #raad036

Er is een stammenstrijd gaande binnen de Almeerse VVD. De linkervleugel van de partij is van mening dat er een te grote ‘ruk naar rechts’ wordt gemaakt. Dat kan gevolgen hebben voor de stabiliteit in de coalitie, waar de #VVD de grootste partij is. Vier van de zes in 2022 gekozen raadsleden van de VVD zijn inmiddels niet meer in functie.- https://www.almeredezeweek.nl/politiek/politiek/59214/stammenstrijd-almeerse-vvd-kan-coalitie-doen-opbreken#nieuws #politiek #Flevoland #Almere #raad036 (lees meer)

- #raad036

De gemeente gaat nadenken over een voorlichtingscampagne om jongeren ervan te weerhouden om explosieven te plaatsen. Dat heeft burgemeester Hein van der Loo donderdagavond toegezegd tijdens te Politieke Markt. De gemeenteraad krijgt voor 1 april een brief waarin onder andere de kosten en tijdlijn voor zo’n campagne en de samenwerking met andere gemeentes worden benoemd.- https://www.almeredezeweek.nl/nieuws/algemeen/58865/gemeente-beraadt-zich-over-campagne-tegen-explosieven#nieuws #Flevoland #Almere #raad036 (lees meer)

- #raad036

Wethouder Froukje de Jonge (woon-zorgvoorzieningen) begrijpt de ophef rond de komst van de Beschermd Wonen Plus-voorziening in Oosterwold, waar mensen met een verslaving gaan worden opgevangen. Toch blijft ze achter de keuze voor de locatie aan de Hippias van Elisweg staan. Dat vertelt ze op de website van Maak Oosterwold.- https://www.almeredezeweek.nl/nieuws/algemeen/58875/wethouder-begrijpt-ophef-rond-komst-verslaafdenopvang-maar-st#nieuws #Flevoland #Almere #raad036 (lees meer)

- #raad036

Wethouder Roelie Bosch (Jeugd en Gezin) heeft donderdagavond haar ontslag aangeboden als wethouder van Almere. Daarop stapte haar partij ChristenUnie uit de coalitie.Het opstappen van Bosch, die ook wethouder Onderwijs is, heeft alles te maken met de het verschil van inzicht over het beleid op het gebied van Jeugdzorg.Het college wil daar 17 miljoen op bezuinigen, vanwege een begrotingstekort van 47 miljoen in 2023.- https://www.almeredezeweek.nl/politiek/politiek/58796/wethouder-bosch-stapt-op-christenunie-stapt-uit-coalitie#nieuws #Flevoland #politiek #Almere #raad036 (lees meer)

- #raad036

Wethouder Roelie Bosch (ChristenUnie) stopt als wethouder in #Almere. Dat heeft ze donderdagavond bekendgemaakt.Als reden geeft Bosch aan dat ze geen steun bij de coalitie heeft voor haar plannen om te bezuinigen op de jeugdzorg. Daardoor zegt ze zich als wethouder niet meer veilig te voelen in de coalitie. - https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/365260/almeerse-wethouder-roelie-bosch-christeunie-neemt-ontslag#nieuws #Flevoland #politiek #raad036 (lees meer)

- #raad036

De gemeente #Almere verwacht 2023 af te sluiten met een tekort van 47 miljoen euro. Dat is zes miljoen euro minder dan verwacht. Dat blijkt uit de vierde kwartaalrapportage, waarin de gemeente ook een inschatting maakt over het gehele jaar. Almere hoopt een deel van de tekorten goed te maken met bezuinigingen op jeugdzorg. De gemeente loopt nu vanaf 2028 aan tegen een structureel tekort van 9 miljoen per jaar.- https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/365050/almere-sluit-jaar-af-met-een-tekort-van-47-miljoen-euro#nieuws #politiek #Flevoland #raad036 (lees meer)

- #raad036

Raadslid Lesley van Hilten is de nieuwe fractievoorzitter van de VVD in de Almeerse gemeenteraad. Zij werd afgelopen week gekozen door de leden van de fractie. Van Hilten neemt de taken over van Aileen Oostveen, die nu vicefractievoorzitter is geworden.Van Hilten geeft aan met veel enthousiasme te beginnen. Ze wil verschillende uitdagingen voor inwoners en ondernemers aanpakken. De VVD is de grootste partij in de raad.- https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/365032/nieuwe-fractievoorzitter-vvd-wil-wat-doen-aan-vertrouwen-almeerders-in-politiek#nieuws #Flevoland #politiek #Almere #raad036 (lees meer)